ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η WATCHME εγγυάται το ρολόι σας WATCHME® για περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αγοράς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

Η διεθνής εγγύηση WATCHME καλύπτει ελαττώματα υλικών ή κατασκευής που υπήρχαν κατά το χρόνο αγοράς του ρολογιού WATCHME («ελαττώματα»). Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το πιστοποιητικό εγγύησης φέρει ημερομηνία, έχει συμπληρωθεί πλήρως και σωστά, και είναι σφραγισμένο από επίσημο μεταπωλητή της WATCHME («έγκυρο πιστοποιητικό εγγύησης»).

Κατά την περίοδο εγγύησης και με την εμφάνιση του έγκυρου πιστοποιητικού εγγύησης, θα έχετε δικαίωμα δωρεάν επισκευής οποιουδήποτε ελαττώματος. Σε περίπτωση που οι επισκευές αδυνατούν να αποκαταστήσουν τις κανονικές συνθήκες χρήσης του ρολογιού σας WATCHME ή αν αγοράσατε ρολόι WATCHME με κάσα που είναι αδύνατο να ανοιχτεί, η WATCHME. εγγυάται την αντικατάστασή του με ίδιο μοντέλο ρολογιού WATCHME. Η εγγύηση για το ρολόι αντικατάστασης λήγει είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία αγοράς του.

Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει:

- τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- τη φυσιολογική φθορά και γήρανση (π.χ. γδαρμένο κρύσταλλο· αλλοίωση του χρώματος ή/και του υλικού μη μεταλλικών λουρακιών και αλυσίδων, όπως από δέρμα, πλαστικό, ύφασμα, βέλκρο· το ξεφλούδισμα της μεταλλικής επένδυσης)
- οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του ρολογιού εξαιτίας αντικανονικής χρήσης, έλλειψης φροντίδας, αμέλειας, ατυχημάτων (χτύπημα, τρύπημα, σπάσιμο, σπάσιμο κρυστάλλου κ.λπ.), κακής χρήσης του ρολογιού και μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που δίνει η WATCHME.
- έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους εξαιτίας π.χ. της χρήσης, της μη λειτουργίας, των ελαττωμάτων ή της ανακρίβειας του ρολογιού WATCHME.
- την περίπτωση που το ρολόι WATCHME έχει υποστεί επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (π.χ. για αντικατάσταση της μπαταρίας, σέρβις ή επισκευές) ή που η αρχική του κατάσταση έχει αλλοιωθεί χωρίς τον έλεγχο της WATCHME.

- Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση έναντι της WATCHME, π.χ. για αποζημίωση πέρα από την εγγύηση που περιγράφεται παραπάνω, αποκλείεται ρητά με εξαίρεση τα όποια υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του κατασκευαστή.
 
Η ανωτέρω εγγύηση του κατασκευαστή:
 
- είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εγγύηση που μπορεί να δοθεί από τον πωλητή, για την οποία φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη,
- δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή ή οποιαδήποτε άλλα υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της WATCHME διασφαλίζει την άριστη συντήρηση του ρολογιού σας WATCHME. Αν το ρολόι σας χρειάζεται οποιαδήποτε φροντίδα, εμπιστευτείτε το σε έναν επίσημο μεταπωλητή της WATCHME ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της WATCHME που μπορείτε να βρείτε στην ενότητα για την Εξυπηρέτηση Πελατών αυτού του ιστότοπου: μπορούν να εγγυηθούν την παροχή σέρβις σύμφωνα με τα πρότυπα της WATCHME.